آخرین مهلت برای تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی ماه/ دستگاه‌های کارتخوان که متناظر با پرونده مالیاتی نباشد، غیرفعال خواهد شد

قابل توجه عموم مودیان مالیاتی دارای ابزار پرداخت های بانکی (کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت) ◽️ آخرین مهلت برای تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی ماه/ دستگاه‌های کارتخوان که متناظر با پرونده مالیاتی نباشد، غیرفعال خواهد شد 🔸سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی […]